با سلام

نام هر دوره ای را که می خواهید برای ثبت نام انتخاب کنید

بعد از پرداخت لینک کانال ان دوره در ایتا برایتان ارسال می شود

با ورود به آن کانال شما در دوره ثبت نام شده اید