حداکثر زمان آنالیز سخنرانی شما یک ماه هست

درخواست آنالیز سخنرانی

  • خصوصیات سخنرانی

  • انواع فایل های مجاز : (mp3, mp4, doc, docx, pdf, ogg, ).
    در فرمت های متن و صوت و فیلم می تونید بارگزاری کنید
  • قیمت: 110,000 تومان